• ارائه و اجرای راهکارهای یکپارچه مدیریت اطلاعات و درگاه های ارتباطی

• تولید سیستم های سازمانی مبتنی بر وب و موبایل

• استقرار، مدیریت و راهبری پورتال های سازمانی

• اجرای طرح های ارائه خدمات الکترونیک برخط

• اجرای پروژه های معماری محتوا

• اجرای طرح های گردآوری و تامین محتوا

• ارائه راهکارهای جامع کسب و کارهای مبتنی بر تجارت الکترونیک

• تامین، استقرار و مدیریت تیم اختصاصی، ویژه پروژه های کلان

• راهکارهای هوش تجاری(BI)، مانیتورینگ ، تحلیل و مدیریت کلان داده

• راهکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی